Wyniki sondażu pokazują, że gdyby wprowadzono zakaz wyjeżdżania z dziećmi w trakcie roku szkolnego, najbardziej niezadowoleni byliby rodzice 3 i więcej pociech. Aż 86 proc. ankietowanych rodziców trójki i więcej dzieci nie życzy sobie takiego zakazu.

Reklama

Urlop ważniejszy niż lekcje?

Przeciwnikami zakazu są jednak nie tylko głowy rodzin wielodzietnych. 77 proc. ankietowanych rodziców jedynaków również. A także 73 proc. ankietowanych rodziców dwójki dzieci w wieku szkolnym.

Wynika z tego, że statystyczny rodzic często nie wyobraża sobie, by nie mieć prawa zaplanować rodzinnego urlopu w czasie trwania roku szkolnego. Bez względu na obowiązek szkolny, któremu podlega każdy uczeń.

Poglądy polityczne a poglądy na opuszczanie lekcji przez dzieci

Przeciw nowym zasadom opowiada się 65 proc. kobiet i 56 proc. mężczyzn.

Wyniki sondażu wskazują, że statystycznie największymi przeciwniczkami zakazu są kobiety popierające PiS lub Konfederację. I akurat w tej kwestii wyjątkowo zgodni są z nimi ojcowie i matki popierający obóz rządzący.

Zobacz także

A nauczyciele się skarżą…

Wiceminister Katarzyna Lubnauer mówi wprost: do MEN wpływają głosy nauczycieli, według których rodzice uczniów lekceważą obowiązek szkolny swych dzieci. Co ciekawe, zjawisko to niepokojąco przybrało na sile po pandemii COVID-19.

Katarzyna Lubnauer stoi na stanowisku, że szkoła nie jest miejscem, gdzie dziecko może chodzić albo nie. I że obowiązek szkolny powinien być traktowany poważnie, a co za tym idzie – zabieranie dziecka na rodzinny urlop w czasie roku szkolnego nie powinno mieć miejsca.

Póki co MEN analizuje sytuację i wstrzymuje się z decyzjami, ale… W wielu krajach prawo już nie dopuszcza wyjazdów z dziećmi na wakacje w czasie zajęć szkolnych. W związku z tym w krajach tych może dochodzić nawet do zatrzymania na lotnisku rodziny, która lekceważy obowiązek szkolny.

Źródło: Radio Zet, Infor

Piszemy też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama